Velkomst

Lykkensholm
Nørre Birkmose
Hækken
Kræmmergaard
Holmgård
Flyvbjergaard
HellumSkole1895
Ulvmose
Dammen
SterupMejeri
previous arrow
next arrow

 

Egnsmindesamlingen for Jerslev og Omegn er et lokalarkiv som dækker 9740 postområdet. Egnsmindesamlingens formål er at øge interessen for den lokale historie og at drive et lokalhistorisk arkiv.  I foreningens arkiv er der efterhånden samlet en stor mængde lokalhistoriske billeder, protokoller, regnskabs-bøger m.m. Foreningen er stadig interesseret i at modtage billeder og skriftligt materiale og vil gerne i kontakt med personer, der mundtligt eller skriftligt kan bidrage til egnens historie. Arkivets registreringer kan nu ses på internettet på adressen: arkiv.dk. her søges blandt ca. 600 andre lokalarkiver i Danmark.
klik her  for at søge blandt alle Egnsmindesamlingens registreringer.
klik her  for at søge blandt alle PDF kildefilerne.
Arkivet er åbent onsdage i lige uger kl. 15-18. 
Besøg udenfor åbningstiden kan aftales med bestyrelsen. Mailadresse: jerslevarkivet(ad)gmail.com Arkivets adresse: Borgergade 28 st. Jerslev

Link til foreningens vedtægter: vedtaegter2021